Bookmark and Share
DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


Loading


Top: World: Dansk: Reference: Uddannelse: Foreninger_og_organisationer:


  Se også:

  Denne kategori på andre sprog:
     
  Engelsk  (274)  Norsk  (5)  Svensk  (3)  
  Farsi  (11)  Fransk  (38)  Galicisk  (17)  
  Hollandsk  (25)  Japansk  (18)  Katalansk  (83)  
  Kinesisk (traditionelt)  (4)  Koreansk  (3)  Rumænsk  (23)  
  Spansk  (71)  Tyrkisk  (36)  


  • Amtscentret for Undervisning - - Tilbyder pædagogisk rådgivning, materialeudlån, kulturformidling, IT-support, projektudvikling, Legetek, Projekt Smoke, Projekt NetOpNu, Projekt Projob, Deutsche Medienbank samt pædagogisk kursusvirksomhed. Aabenraa.
  • CISV Danmark - - Children's International Summer Villages Danmark er en international, upolitisk og ikke-religiøs organisation som skaber rammer, hvor børn og unge fra forskellige lande mødes.
  • CISV Fyn - - Lokalafdeling til Children's International Summer Villages Danmark.
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø - - Dansk Center for Undervisningsmiljø skal sikre og udvikle godt undervisningsmiljø og yde vejledning og rådgivning til elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder.
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd - - Har til formål at støtte det frie folkeoplysende arbejde, varetage folkeoplysningens fællesinteresser over for myndighederne og virke som fælles repræsentation for det folkeoplysende arbejde.
  • Dansk lejrskoleforening - - Har blandt andet til formål at udvikle lejrskolens idé og på dette grundlag udforme de praktiske, pædagogiske og sociale sider ved denne undervisningsform.
  • Dansk Magisterforening - - Fagforening for kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsfag.
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning - - Nyheder, pressemeddelelelser, aktiviteter og andre informationer.
  • FEJ - Foreningen af ErhvervsJurister - - Studieforening for HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende. Har til formål at samle de studerende på studiet ved hjælp af arrangementer.
  • Foreningen af Kristne Friskoler - - FKF er en sammenslutning af grundskoler med et kristent værdigrundlag. Med skoleoversigt, informationsbrev og links.
  • Forum for Miljøundervisning - - Lærernetværk for miljøundervisere. Grønt islæt. Projekter: Blå Å, Coastwatch, Brumbassen Ib.
  • Hjemkundskabslærerforeningen - - Har til formål at udvikle faget hjemkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
  • Kuratorernes Landsforening - - Elever, der er henvist til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kan modtage vejledning og rådgivning af skolekonsulenten for kuratorvirksomhed. I daglig tale kaldet kurator.
  • Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU) - - Interesseorganisation for lærere, ledere, vejledere og konsulenter ansat i bl.a. voksen uddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, specialundervisningen, ungdomsskoler, oplysningsforbund, arbejdsformidlingens erhvervsvejledning, idrætsorganisationer, amter, kommuner og ministerier.
  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever - - Elevforening for alle danske HG og HHX elever. Har som formål at varetage handelsskoleelevernes interesser både politisk, økonomisk og socialt.
  • Moderate Studenters Dimittendloge - - Netværk af dimittender fra Handelshøjskolen i København, tidligere aktive medlemmer af Moderate Studenter.
  • OCN Danmark - - OCN (Open College Network) er en metode til at kvalitetssikre læring og validere uformelle kundskaber. Medlemmerne tæller ungdomsskoler, jobtræningsprojekter, foreninger og andre, som ønsker at bevise og synliggøre uformel læring.
  • Operation Dagsværk - - Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.
  • SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening - - Forening af tidligere studerende fra Århus Tekniku.
  • Unesco-ASP - - Verdensomspændende skolenetværk.  tick TerritorioScuola.com

  TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso