Bookmark and Share
DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


Loading


Top: World: Dansk: Reference: Uddannelse: Undervisningsmaterialer:


 • Akademisk Forlag - - Udgiver især fagbøger, lærebøger og afhandlinger inden for områderne: samfund, humaniora, sundhed og dansk som fremmed- og andetsprog.
 • Alinea - - Undervisningsmaterialer til folkeskolen (børnehaveklasse til 10. kl).
 • Baskerville Forlag - - Undervisningsmidler til folkeskolen. Også gratis materialer.
 • Dansk Læsestil Institut - - Læseundervisning på en ny måde.
 • Danskagenten - - Dette web-site henvender sig til dansklærere, og her findes materialer inden for tekstanalyse, læsning, genrelære, grammatik, forfatterskaber.
 • Dansklærerforeningens Forlag - - Med opdaterede oplysninger om udgivelser mm.
 • Easy-lab - - Henvender sig til skolernes biologiundervisning med tilbud om forsøgsmaterialer og -vejledninger.
 • Erhvervsskolernes Forlag - - Leverandør af læremidler, rekvisitter, information og websites til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
 • Fagenes Infoguide - - En samling kvalitetssikrede links til undervisningsrelevant materiale på internettet. Opdelt i links til grundskoler, ungdomsuddannelser og emner på tværs.
 • Forlaget Malling Beck - - Undervisningsmidler til grundskolen, gymnasiet, seminariet, voksen- og specialundervisning.
 • Forlaget Synope - - Udgiver undervisningsmaterialer til Dansk som andet- og fremmedsprog. Med præsentation af bogen "Dansk udtale i 49 tekster".
 • Forlaget Ventus - - Handelsordbøger og erhvervsfaglige ordbøger samt gratis kompendier målrettet mod studerende på handelshøjskolerne og universiteterne.
 • Frederiksen - - Fremstiller undervisningsmidler til naturfag.
 • Geografforlaget - - Nu med webbutik.
 • Gonge Danmark - - Materialer til leg, natur, teknik, sprog, matematik, beskæftigelse, træning og specialundervisning.
 • Gyldendal - - Gyldendal udvikler undervisningsmidler til hele det danske undervisningssystem.
 • Jeppe Bundsgaard - - Artikler, linksamlinger og praksisbeskrivelser vedrørende ph.d.-afhandling om danskfagets it-didaktik. Desuden artikler om andre danskfaglige emner som litteratur, sprog, kommunikation og kommunikationsteknologier.
 • L&R Uddannelse - - Forlag med undervisningsmaterialer, bøger og kurser, til skoler og seminarier.
 • Læringsspillet Empathia - - Empathia er et virtuelt rollespilsorienteret læringsredskab, hvor børn og unge kan eksperimentere med forskellige konfliktfyldte problemstillinger i tilværelsen.
 • Makani TV - - Se og download undervisningsvideoer om neurolingvistisk psykologi.
 • Mikro Værkstedet - - Edb-baserede undervisningsmidler til skoler og uddannelse.
 • Ristede Drømme - - Projekt til undervisningsbrug (bog, CD og video) om narkomani og om at være pårørende til en misbruger.
 • Special-pædagogisk forlag - - Special-pædagogiske udgivelser fra afasi til tale- og høretræning.
 • Systime - - Undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
 • Tengberg Media - - Udgiver bøger, fotoserier og kortfilm til spanskundervisning.
 • Tyskforlaget - - Udgiver undervisningsmaterialer til tysk på de gymnasiale uddannelser og udvikler undervisningsmaterialer i samarbejde med forfattere. Greve.
 • åløkke - - Undervisningsmaterialer til grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenundervisning.tick TerritorioScuola.com

TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso