Bookmark and Share
DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


Loading


Top: World: Norsk: Helse: Medisin:


Denne kategorien på andre språk:
   
Arabisk  (37)  Aserbajdsjansk  (0)  Baskisk  (9)  
Dansk  (54)  Engelsk  (10.570)  Svensk  (121)  
Bulgarsk  (3)  Finsk  (18)  Fransk  (1.420)  
Galisisk  (11)  Gresk  (24)  Italiensk  (1.247)  
Japansk  (1.294)  Katalansk  (399)  Kinesisk med enkle tegn  (234)  
Kinesisk  (1)  Koreansk  (72)  Kroatisk  (16)  
Litauisk  (44)  Nederlansk  (489)  Polsk  (133)  
Rumensk  (32)  Russisk  (272)  Serbisk  (8)  
Spansk  (398)  Tsjekkisk  (113)  Tyrkisk  (412)  
Tysk  (1.572)  Ukrainsk  (100)  Ungarsk  (4)  


 • Akershus universitetssykehus - - Informasjon og nyheter om sykehuset.
 • Aleris - - Landsomfattende helse- og omsorgsforetak med virksomheter innen helse- og sykehusdrift, psykiatri- og barnevern samt eldre- og handikapomsorg.
 • Bukplastikk.com - - På Bukplastikk.com vil du finne før- og etterbilder, historier og fakta om operasjonen bukplastikk (mageplastikk, tummytuck etc).
 • Colosseumklinikken - - Colosseumklinikken i Oslo er en privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi, ortopedi og øre-nese-hals-kirurgi.
 • Colosseumklinikken Stavanger - - Colosseumklinikken i Stavanger er en privatklinikk med hovedvekt på plastikkirurgi, ortopedi og øre- nese- halskirurgi.
 • Drammen Private Sykehus - - Drammen Private Sykehus er et sykehus med hovedvekt på plastikkirurgi og ortopedi, men utfører også inngrep innen øre-nese-hals og generell kirurgi.
 • Ellipse-klinikken AS - - Tilbyr hårfjerning, rynkereduksjon og tannbleking i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
 • Fana Medisinske Senter - - Fana Medisinske Senter tilbyr brystforstørring, brystreduksjon fettsuging, bukplastikk, hårfjerning og plastisk kirurgi i Bergen.
 • Fornebuklinikken - - Tilbyr kosmetisk plastikkirurgi som fettsuging og brystforstørring ved hjelp av silikon-innlegg. Informasjon om tjenestene og klinikken.
 • Fritt sykehusvalg Norge - - Informasjon om ventetider til inngrep og utredninger ved norske sykehus, oversikt over landets sykehus og fakta om fritt sykehusvalg.
 • Haukeland universitetssykehus - - Universitets- og fylkessykehus som ligger i Bergen og eies av Hordaland fylkeskommune. Informasjon om og fra sykehuset.
 • Helse Midt-Norge - - Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Nord - - Regionalt helseforetak for Finnmark, Troms og i Nordland. Informasjon om Helse Nord, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Sør - - Reginalt helseforetak for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Informasjon om Helse Sør, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Vest - - Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helse Øst - - Reginalt helseforetak for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold. Informasjon om Helse Øst, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
 • Helseforetak i Norge - - Oversikt over samtlige helseforetak, lokale og regionale, samt pekere til deres respektive nettsteder etter hvert som slike opprettes.
 • Hjertesenteret i Oslo - - Utfører angiografi, blokking (PTCA) og åpne hjerteoperasjoner. Informasjon om senteret, aktuelt, vanlig spørsmål og medisinske resultater.
 • Klinikk Bergen - - Klinikk Bergen er en privat klinikk for kosmetisk kirurgi.
 • Klinikk Stokkan - - Klinikk Stokkan er en spesialklinikk for plastisk og kosmetisk kirurgi med avdelinger i Trondheim, Tromsø og Bodø.
 • Kristiansand privatklinikk AS - - En privat spesialistpraksis i kosmetisk plastikkirurgi. Ansvarlig lege er Peter A. Jorkjend, spesialist i kirurgi og plastikkirurgi.
 • Legevakten.no - startside for nyttig medisinsk informasjon på internett - - Informasjon både for leger og pasienter. Det finnes en søkbar database over alle norske kommunale legevakter. Nettsidene har medisinske nyheter og lenker til eksterne medisinske ressurser av god kvalitet. Hovedfokus er på stoff for medisinsk personell.
 • Lovisenberg diakonale sykehus - - Har sektoransvar innen psykiatri og indremedisin i Oslo, men tar også i mot pasienter fra hele landet til planlagte operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals.
 • Medicus -et helseforetak - - Medicus er et kvinnemedisinsk helseforetak i Trondheim med kjernekompetanse innen gynekologi, barnløshet og kliniske studier.
 • Medikon Norge - - Spesialistpraksis og konsulentvirksomhet i reumatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt - - Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
 • Nasjonalt senter for telemedisin - - Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske helsevesen.
 • Nobel Clinic - - Nobel Clinic er en spesialistklinikk innen plastisk kirurgi som ble etablert på 80-tallet.
 • Nordlandssykehuset - - Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
 • Den norske legeforening - - Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
 • Det norske radiumhospital - - Nord-Europas største kreftsenter lokalisert i Oslo. Pasientinformasjon, diagnose og behandling, forskning og undervisning og nyheter.
 • Olafiaklinikken - - Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv. Tilbyr også vaksinasjon og reisemedisin.
 • Oslo City Legesenter - - Privat legesenter som tilbyr allmennmedisin, gynekologi, urologi, 3D ultralyd og bedriftshelse.
 • Plastikkirurgi Bronnoy - - Vi er en liten klinikk, i en liten by midt i Norge med det store engasjementet.
 • Plastisk kirurgi i Norge - - Plastisk-kirurgi.no informerer om kosmetiske behandlinger og operasjoner innenfor feltet plastisk kirurgi.
 • Plastiskkirurgi.no - - Informasjonsnettsted om plastisk kirurgi drevet av dr. Tomm Bjærke ved Colosseumklinikken i Oslo.
 • Rikshospitalet - - Universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Omfattende nettsider.
 • Ringerike Sykehus HF - - Sykehus med hovedvirksomhet i Hønefoss som skal bejene øvre del av Buskerud.
 • Rosenborgklinikken - - Rosenborgklinikken diagnostiserer og behandler de aller fleste ortopediske lidelser.
 • Rørdam & Guldbakke dermatologi - - Informasjonsside om hudsykdommer, laserbehandling og kosmetisk behandling av hud.
 • Sandvika Øyelegesenter - - Øyeklinikk i Sandvika som utfører synskorrigering med IntraLase™ Lasik.
 • Sentrum røntgeninstitutt - - Informasjon til leger og pasienter om ulike undersøkelser ved instituttets avdelinger i hele landet. Generell informasjon om medisinsk bildediagnostikk og diskusjonsgruppe om radiologi.
 • Sykehusvalg - - Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker. Informasjon om Helsegruppen AS som driver nettstedet.
 • SynsLaser Kirurgi AS, Oslo og Tromsø - - tilbyr laserkorrigering av nærsynthet og skjeve hornhinner. Informasjon om klinikkene og ulike behandlingsmetoder.
 • Sørlandsparken Plastikkirurgi - - Sørlandsparken Plastikkirurgi i Kristiansand tilbyr et bredt spekter av plastikkirurgiske operasjoner.
 • Teres Klinikken Bodø - - Teres Klinikken Bodø tilbyr plastikkirurgiske og kosmetiske behandlinger med bl.a. Botox og Restylane.
 • Teres Medical Group - - Teres Medical Group er Skandinavias største sammenslutning av plastikk-kirurgiske klinikker og private sykehus.
 • Tidsskrift for Den norske lægeforening - - Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske lægeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet.
 • Ullevål universitetssykehus - - Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved sykehuset.
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) - - Informasjonsportaler for pasienter, fagfolk, jobbsøkende, og media.
 • Volvat Medisinske Senter - - Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.tick TerritorioScuola.com

TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso