Bookmark and Share
DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


Loading


Top: World: Norsk: Referanse: Utdanning: Folkehøgskoler:


Denne kategorien på andre språk:
   
Dansk  (67)  Svensk  (154)  


 • Folkehøgskolen i Norge -  .
 • - Informasjon og nyheter om folkehøgskole. Felles nettsted for Informasjonskontor for folkehøgskolen og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.

 • Agder folkehøgskole - - Landets sørligste folkehøgskole med linjene billedkunst, film, internasjonal, jazz-korps-storband, keramikk, naturliv og samfunnsfag. Driver også Hviterussisk Folkehøgskole i Minsk.
 • Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker - - Hovedlinjer for journalistikk, fotografi og grafisk design, fotografi og bildejournalistikk, samfunn- og sosialfag, internasjonal solidaritet, språk og Europa. Eies av LO.
 • Bakketun folkehøgskole - - Finnes i Verdal, og eies delvis av Indremisjonsselskapet. Tilbyr kreativ formidling, friluftsliv, reiseliv m/spansk, internasjonal linje, musikk, data og helse og solidaritet.
 • Borgund folkehøgskole - - Om fagtilbud, miljø og fritid. Informasjon om skoleåret, søknadsskjemna, priser og finansieringsmuligheter.
 • Danvik folkehøgskole - - Skolen fokuserer på medier og kommunikasjon og er lokalisert i Drammen. Skolen eies av en stiftelse styrt av lokale kretser i Indremisjonsselskapet og Norges KFUM/KFUK.
 • Elverum folkehøgskule - - Informasjon om fagtilbud og skolen generelt. Fotoalbum, gjestebok og arkiv med elevmusikk.
 • Fana folkehøgskule - - Ligger ved Store Milde i Bergen, og har linjene friluftsliv og økologi, kunstfag, media, psykologi og samfunn, teater og musikk, skrivekunst og filosofi.
 • Follo folkehøgskole - - Skolen ligger i Vestby utenfor Moss. Reiseliv, dans og ballett, kor og vokal, kreativ ledelse, kunst og håndverk.
 • Fredly folkehøgskole, Skaun - - Tilbyr undervisning innen EDB, kunst & håndverk, musikk/drama og friluftsliv. Skolen ligger ved Trondheim. Informasjon om skolen, studietur til Hellas og fotogalleri.
 • Hardanger folkehøgskule, Lofthus - - Informasjon om linjer, fellesfag og valgfag, korte kurs, internat og økonomi.
 • Høgtun folkehøgskole - - Om skolen, miljø og fritid. Informasjon om linjene og kostnader.
 • Karmøy folkehøgskule - - Informasjon om fag og undervisningsopplegg, nyheter og oversikt over studenter og ansatte. Tilbyr studieturer i inn- og utland.
 • Molde folkehøgskole - - Informasjon om skolen, fagtilbudet, ansatte og elever. Tidligere kjent som Rauma folkehøgskole.
 • Møre folkehøgskule - - Informasjon om skulens linjer, fellesfag og valfag.
 • Nordhordland folkehøgskule - - Norges største folkehøgskole, beliggende utenfor Bergen. Informasjon om de ulike linjene og skolen.
 • Nordmøre folkehøgskule - - Om skulen, fagtilbodet og søknadsskjema.
 • Revyskolen Solbakken folkehøgskole - - Folkehøgskolen for revyteater, teatermusikk, dans og scenetekniske fag i ei felles linje. Nyheter, informasjon om forestillinger, skolens brosjyre, kurstilbud, og stillingsutlysninger.
 • Ringerike folkehøgskole, Hønefoss - - Tilbyr linjene internasjonale spørsmål og media, globalt verksted, idrett, kunst og design, og musikk og teater. Informasjon om fellesfag, valgfag, skolen og personalet.
 • Risøy folkehøyskole 96/97 - - Informasjon om elever, lærere og stipendiater fra året 96/97.
 • Romerike folkehøgskole - - Skolen er sterkt faglig rettet mot musikk og teater, og har linjene lyd og musikk, teaterdesign, og teater og musikk. Skolen ligger i Ullensaker kommune og eies av Akershus fylkeskommune.
 • Rønningen folkehøgskole - - Oslos eneste folkehøgskole har linjene for idrett og friluftsliv, internasjonal linje, sosialfag, estetikk, musikk, norsk språk og kultur.
 • Sagavoll folkehøgskole, Gvarv - - Informasjon om skolen generelt, linjer og fag, personalet, utleie og kortere kurs.
 • Sandvik folkehøgskole, Mosjøen - - Informasjon om denne kristne folkehøgskolen og dens mange linjer.
 • Skjeberg folkehøyskole - - Skjeberg har seks forskjellige fagfelt: Avisjournalistikk, bilde og kommunikasjon, musikk og lyd, radio- og tv-journalistikk, sportsjournalistikk og idrett, tekst og bilde.
 • Sogndal folkehøgskule - - Frilynt folkehøgskole med linjer for naturfoto, foto, friluftsliv, idrett og grafisk kunst.
 • Sund folkehøgskole, Inderøy - - Informasjon om skolen, kurs, elever og ansatte.
 • Sunnfjord folkehøgskule - - Informasjon om skolen, linjer, stedet Førde, volleyballskolen, reiser og kortkurs.
 • Sunnmøre folkehøgskule - - SUFH tilbyr fagene idrett, friluftsliv, villeiv, fotojournalistikk, musikk, musikk/dans/drama, forming. Skolen eies av KFUK/KFUM og er lokalisert i Ulsteinvik.
 • Toneheim folkehøgskole - - Musikkfolkehøgskole på Ridabu ved Hamar. Toneheim har ingen linjer, men alle jobber med musikk.
 • Øytun folkehøgskole, Alta - - Verdens nordligste folkehøyskole. Informasjon om hovedfag, valgfag og fellesfag, korte kurs, personalet og den kristne skolen generelt.
 • Åsane folkehøgskole - - Skolen har linjer for: Teater, musikk, internasjonalt sosialt arbeid, kunst og design, litteratur og skrivekunst, psykologi og pedagogikk, og bo og fritid. Eies av IOGT og er lokalisert i Bergen.tick TerritorioScuola.com

TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso